GRO NAVLE

FENOMENOLOGI

-det er tiden som skaper et rom-

 

PHENOMENOLOGY

-time creates space-

GRO NAVLE

KUNSTNER - ARTIST

 

Kroppen som objekt er noko alle kan relatere seg til, på den måten kan kroppsmaterial slik som hår og blod lage metaforar for ulike problemstillingar folk lett kan relatere til. Gro Navle (Gro Gjengedal Navelsaker, f. 1981, Nordfjordeid) ser kroppen som eit verktøy for å kommentere på problemstillingar knytt til individet i samanheng med samfunnet sine normar og reglar. Navle vil bruke blod i alle utstillingane på ulike måtar. I Hammerfest vil ho vise fram ulike kvinner som har skilt seg ut i lokalsamfunnet på grunn av eit engasjement, der dei ulike kvinenne blir portrettert i sitt eige blod. Blod har ei sterk symbolisme, relatert til familiære relasjonar, ei livgivande væske og i religiøs samanheng; ofring, forbruk eller fråvær, reint eller ureint.

 

 

Everyone can relate to the body as an object, in that way bodily materials like hair and blood can create metaphors for different issues that people easily can relate to. Gro Navle sees the body as a tool to comment on issues related to the individual in interaction with their communities norms and rules. Navle will use blood at all the exhibitions in different ways. In Hammerfest she will portrait different women that has left their mark in their local community for their determination, using the women’s own blood. Blood has a strong symbolism, related to family relations, a life-giving fluid and religious settings like sacrifice, consumption or absence, purity or filth.