HAMMERFEST - NOVEMBER 2015

Ingeborg Blom Andersskog

Ingeborg Annie Lindahl

Gro Navle

INGEBORG BLOM ANDERSSKOG

INGEBORG ANNIE LINDAHL

GRO NAVLE

FORBEREDELSER TIL ÅPNING

FRA ÅPNINGEN AV FENOMENOLOGI VED HAMMERFEST KUNSTFORENING