KJELL-ERIK RUUD

FENOMENOLOGI

-det er tiden som skaper et rom-

 

PHENOMENOLOGY

-time creates space-

KJELL-ERIK RUUD

KURATOR - CURATOR

 

 

Kjell Erik Ruud (f.1963 Hammerfest) er kurator, gallerist og dramatiker.

Utdannet ved Kunst- og Designhøgskolen (2010) med master i skapende kuratorpraksis. Ruud arbeider med flere internasjonale prosjekter parallelt med prosjektet FENOMENOLOGI. For tiden er Ruud aktuell som kurator for Hardingspuls, et 3-årig kunst i landskap-prosjekt, i 7 kommuner i Hardanger. Ruud har vært juryformann og kurator for både Agalaus - den nasjonale kunstfestivalen (2015), og Vossajazz i en årrekke.

 

Kjell-Erik Ruud is a curator, gallerist and playwright.

Educated at Bergen Academy of Art and Design with a masters in Creative Curating (2010). Ruud works with several international projects in parallel to the project PHENOMENOLOGY. Currently Ruud is the curator for 'Hardingpuls', which is a three-year Land Art project situated in seven municipalities in Hardanger, Norway. Ruud has been the jury chairman for the debutant award at "Høstutstillingen" in Oslo, Norway, 'Agalaus' - the National Art Festival (2015) and 'Vossajazz' for several years, both situated in Voss, Norway.